Kaupskrá

Samkvæmt kjarasamningi, sem undirritaður var 18. febrúar 2017 verða kaupliðir frá og með 1. maí 2017 sem hér segir:

 

Kauptrygging:  
Skipstjóri, I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 451.704
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður  
II. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 376.420
Háseti kr. 301.136

 

Starfsaldursálag: Eftir 2 ár. Eftir 3 ár.
Skipstjóri, I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 9.034 kr. 18.068
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður    
II. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 7.528 kr. 15.057
Háseti kr. 6.023 kr. 12.045

 

Ýmsar greiðslur:  
Fast kaup skipstjóra, stýrimanna og vélstjóra kr.  5.060
Fast kaup matsmanns/vinnslustjóra á frystiskipum  á mán kr. 25.241
Aukaþóknun, sem skiptist jafnt milli áhafnar, þegar róið er með tvöfalda línu kr. 22.104
Aukaþóknun eins háseta á línubát á mánuði kr. 21.596
Aukaþóknun landsformanns á línubát á hverja lest kr.     172
Kaup fyrir löndun úr togbátum á hverja lest kr.  2.143
Dagpeningar matsveins í erlendri höfn, ef stoppað er lengur en 4 daga kr.  4.869
Dagpeningar til þeirra sem fara tvær samliggjandi veiðiferðir, þegar veitt er utan ísl. fiskveiðilögsögu og landað í erlendri höfn kr.  7.746

 

Kaup fyrir einstaka róðra:  
Skipstjóri kr. 21.941
I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr  16.503
II. stýrimaður, I. vélstjóri og matsveinn kr  13.705
Háseti kr. 11.007


Mánaðarkaup aðstoðarmanns í eldhúsi á frystitogurum er       kr. 343.109.

 

Tímakaup: Dagv Yfirv. Vikuk.
Háseti kr. 1.737 kr. 3.127 kr.   69.480
Netamaður, bátsmaður og matsveinn kr. 2.172 kr. 3.910 kr.   86.880
Vélavörður kr. 2.530 kr. 4.554 kr. 101.200
1. og  2. vélstjóri kr. 2.837 kr. 5.107 kr. 113.480
Yfirvélstjóri kr. 3.039 kr. 5.470 kr. 121.560
Skipstjóri, 1. og 2. stýrimaður kr. 2.606 kr. 4.691 kr. 104.240

Gegni vélstjóri yfirvélstjórastörfum við viðgerðir, skal honum greitt yfirvélstjórakaup þann tíma.

 

Aukagreiðsla til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu:  
Yfirvélstjóri kr. 11.821
1. vélstjóri kr.  8.127
2. vélstjóri kr.  4.431

 

Viðbótargreiðslur á mánuði til vélstjóra á skipum með eftirtalda stærð aðalvélar: 3000 kw og yfir 1501 kw - 2999 kw
Yfirvélstjóri kr. 78.674 kr. 49.170
1. vélstjóri kr. 59.005 kr. 39.336

 

Fæði skv. kjarasamningi við SFS: 
Útgerðin skal láta skipverjum í té fullt fæði endurgjaldslaust.

 

Fæðis og hlífðarfatapeningar á smábátum  skv. kjarasamningi við LS:   
Fæðispeningar á dag  kr. 1.012
Hlífðarfatapeningar á mánuði  kr. 5.692


Kostnaðarþátttaka sjómanna á mánuði vegna slysatryggingar er kr. 5.301.

Sektarupphæð vegna brots á kjarasamningi er kr. 611.695.

Orlof:
Orlofsfé skal vera 10,17%
Eftir 10 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 11,59%
Eftir 15 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 13,04%.

 

Iðgjald í lífeyrissjóð:
Frá 1. janúar 2007 skal iðgjald í lífeyrissjóð vera 12% af öllum launum.
Skulu sjómenn greiða 4% en útgerðin 8%.

 

Iðgjald í séreignarsjóð:
Þegar skipverji leggur til 2% eða hærra viðbótarframlag af öllum launum í séreignarsjóð greiðir útgerðarmaður 2% mótframlag af öllum launum.

 

Eldri kaupskrár á PDF formati:

Kaupskrá frá 1. mars 2014.

Kaupskrá frá 1. júní 2015.

Kaupskrá frá 1. júní 2016.

Kaupskrá frá 1. febrúar 2017.

Kaupskrá frá 1. maí 2017.