Kaupskrá

Samkvæmt kjarasamningi, sem undirritaður var 18. febrúar 2017 verða kaupliðir frá og með 1. maí 2019 sem hér segir:

 

Kauptrygging:  
Skipstjóri, I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 490.170
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður  
II. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 408.476
Háseti kr. 326.780

 

Starfsaldursálag: Eftir 2 ár. Eftir 3 ár.
Skipstjóri, I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 9.803 kr. 19.607
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður    
II. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 8.170 kr. 16.339
Háseti kr. 6.536 kr. 13.071

 

Ýmsar greiðslur:  
Fast kaup skipstjóra, stýrimanna og vélstjóra kr.  5.341
Fast kaup matsmanns/vinnslustjóra á frystiskipum  á mán kr. 26.646
Aukaþóknun, sem skiptist jafnt milli áhafnar, þegar róið er með tvöfalda línu kr. 23.334
Aukaþóknun eins háseta á línubát á mánuði kr. 22.799
Aukaþóknun landsformanns á línubát á hverja lest kr.     181
Kaup fyrir löndun úr togbátum á hverja lest kr.  2.261
Dagpeningar matsveins í erlendri höfn, ef stoppað er lengur en 4 daga kr.  5.139
Dagpeningar til þeirra sem fara tvær samliggjandi veiðiferðir, þegar veitt er utan ísl. fiskveiðilögsögu og landað í erlendri höfn kr.  8.176

 

Kaup fyrir einstaka róðra:  
Skipstjóri kr. 23.163
I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr  17.422
II. stýrimaður, I. vélstjóri og matsveinn kr  14.468
Háseti kr. 11.618

 

 

Mánaðarkaup aðstoðarmanns:  
Mánaðarkaup aðstoðarmanns í eldhúsi á frystitogurum er kr. 371.072

 

Tímakaup: Dagv Yfirv. Vikuk.
Háseti kr. 1.885 kr. 3.393 kr.   75.400
Netamaður, bátsmaður og matsveinn kr. 2.357 kr. 4.243 kr.   94.280
Vélavörður kr. 2.745 kr. 4.941 kr. 109.800
1. og  2. vélstjóri kr. 3.078 kr. 5.540 kr. 123.120
Yfirvélstjóri kr. 3.298 kr. 5.936 kr. 131.920
Skipstjóri, 1. og 2. stýrimaður kr. 2.828 kr. 5.090 kr. 113.120

Gegni vélstjóri yfirvélstjórastörfum við viðgerðir, skal honum greitt yfirvélstjórakaup þann tíma.

 

Aukagreiðsla til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu:  
Yfirvélstjóri kr. 12.478
1. vélstjóri kr.  8.546
2. vélstjóri kr.  4.677

 

Viðbótargreiðslur á mánuði til vélstjóra á skipum með eftirtalda stærð aðalvélar: 3000 kw og yfir 1501 kw - 2999 kw
Yfirvélstjóri kr. 83.059 kr. 51.911
1. vélstjóri kr. 62.292 kr. 41.528

 

Fæði skv. kjarasamningi við SFS: 
Útgerðin skal láta skipverjum í té fullt fæði endurgjaldslaust.

 

Fæðis og hlífðarfatapeningar á smábátum  skv. kjarasamningi við LS:   
Fæðispeningar á dag  kr. 1.037
Hlífðarfatapeningar á mánuði  kr. 6.010

 

Ýmislegt:  
Kostnaðarþátttaka sjómanna á mánuði vegna slysatryggingar er  kr.     5.597
Sektarupphæð vegna brots á kjarasamningi er kr. 630.046.

 

Orlof:
Orlofsfé skal vera 10,17%
Eftir 10 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 11,59%
Eftir 15 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 13,04%.

 

Iðgjald í lífeyrissjóð:
Frá 1. janúar 2007 skal iðgjald í lífeyrissjóð vera 12% af öllum launum.
Skulu sjómenn greiða 4% en útgerðin 8%.

 

Iðgjald í séreignarsjóð:
Þegar skipverji leggur til 2% eða hærra viðbótarframlag af öllum launum í séreignarsjóð greiðir útgerðarmaður 2% mótframlag af öllum launum.

 

Skattmat Ríkisskattstjóra - Fæði 2022:  
Morgunverður     388 kr./dag
Hádegisverður eða kvöldverður     580 kr./dag
Fullt fæði á dag  1.547 kr./dag

 

Eldri kaupskrár á PDF formati:

Kaupskrá frá 1. mars 2014.

Kaupskrá frá 1. júní 2015.

Kaupskrá frá 1. júní 2016.

Kaupskrá frá 1. febrúar 2017.

Kaupskrá frá 1. maí 2017.

Kaupskrá frá 1. maí 2018.

Kaupskrá frá 1. maí 2019.