Kaupskrá

Samkvæmt kjarasamningi, sem undirritaður var 6. febrúar 2024 verða kaupliðir frá og með 1. febrúar 2024 sem hér segir:

 

Kauptrygging:  
Skipstjóri, 1. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 642.686
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður,  
2. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 560.992
Háseti kr. 479.296

 

Starfsaldursálag: Eftir 2 ár. Eftir 3 ár.
Skipstjóri, 1. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 12.854 kr. 25.707
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður    
2. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 11.220 kr. 24.440
Háseti kr.   9.586 kr. 19.172

 

Ýmsar greiðslur:  
Fast kaup skipstjóra, stýrimanna og vélstjóra kr.  6.237
Fast kaup matsmanns/vinnslustjóra á frystiskipum  á mán kr. 31.116
Aukaþóknun, sem skiptist jafnt milli áhafnar, þegar róið er með tvöfalda línu kr. 27.249
Aukaþóknun eins háseta á línubát á mánuði kr. 26.624
Aukaþóknun landsformanns á línubát á hverja lest kr.     212
Kaup fyrir löndun úr togbátum á hverja lest kr.  2.640
Dagpeningar matsveins í erlendri höfn, ef stoppað er lengur en 4 daga kr.  6.001
Dagpeningar til þeirra sem fara tvær samliggjandi veiðiferðir, þegar veitt er utan ísl. fiskveiðilögsögu og landað í erlendri höfn kr.  9.548

 

Kaup fyrir einstaka róðra:  
Skipstjóri kr  27.048
1. stýrimaður og yfirvélstjóri kr  20.344
2. stýrimaður, I. vélstjóri og matsveinn kr  16.895
Háseti kr. 13.567

 

 

Mánaðarkaup aðstoðarmanns:  
Mánaðarkaup aðstoðarmanns í eldhúsi á frystitogurum er kr. 523.588

 

Tímakaup: Dagv Yfirv. Vikuk.
Háseti kr. 3.072 kr. 5.530 kr.  110.592
Netamaður, bátsmaður og matsveinn kr. 3.596 kr. 6.473 kr.  129.456
Vélavörður kr. 3.941 kr. 7.094 kr. 141.876
1. og  2. vélstjóri kr. 4.395 kr. 7.911 kr. 158.220
Yfirvélstjóri kr. 4.694 kr. 8.449 kr. 168.984
1. og 2. stýrimaður kr. 4.395 kr. 7.911 kr. 158.220
Skipstjóri kr. 4.694 kr. 8.449  kr. 168.984

Gegni vélstjóri yfirvélstjórastörfum við viðgerðir, skal honum greitt yfirvélstjórakaup þann tíma.

 

 

Viðbótargreiðslur á mánuði til vélstjóra á skipum með eftirtalda stærð aðalvélar: 3000 kw og yfir 1501 kw - 2999 kw
Yfirvélstjóri kr. 96.993 kr. 60.619
1. vélstjóri kr. 72.742 kr. 48.494

 

Fæði skv. kjarasamningi við SFS: 
Útgerðin skal láta skipverjum í té fullt fæði endurgjaldslaust.

 

Fæðis og hlífðarfatapeningar á smábátum  skv. kjarasamningi við LS:   
Fæðispeningar á dag  kr. 1.211
Hlífðarfatapeningar á mánuði  kr. 7.018

 

Ýmislegt:  
Kostnaðarþátttaka sjómanna á mánuði vegna slysatryggingar er  kr.     10.557
Sektarupphæð vegna brots á kjarasamningi er kr. 754.134

 

Orlof:
Orlofsfé skal vera 10,17%
Eftir 10 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 11,59%
Eftir 15 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 13,04%.

 

Iðgjald í lífeyrissjóð, leið A - Lífeyrisauki:
Frá 1. mars 2024 skal iðgjald í lífeyrissjóð vera 15,5% af öllum launum.
Skulu sjómenn greiða 4% en útgerðin 11,5%.

 

Iðgjald í lífeyrissjóð, leið B - Kaupauki:
Frá 1. mars 2024 skal iðgjald í lífeyrissjóð vera 12,0% af öllum launum.
Skulu sjómenn greiða 4% en útgerðin 8,0%.

 

Iðgjald í séreignarsjóð:
Þegar skipverji leggur til 2% eða hærra viðbótarframlag af öllum launum í séreignarsjóð greiðir útgerðarmaður 2% mótframlag af öllum launum.

 

Skattmat Ríkisskattstjóra - Fæði 2024:  
Morgunverður     457 kr./dag
Hádegisverður eða kvöldverður     685 kr./dag
Fullt fæði á dag  1.827 kr./dag

 

Kaupskrár á PDF formati:

Kaupskrá frá 1. febrúar 2024.

Kaupskrá frá 1. janúar 2024.

Kaupskrá frá 1. maí 2019.

Kaupskrá frá 1. maí 2018.

Kaupskrá frá 1. maí 2017.

Kaupskrá frá 1. febrúar 2017.

Kaupskrá frá 1. júní 2016.

Kaupskrá frá 1. júní 2015.

Kaupskrá frá 1. mars 2014.