Kaupskrá

Samkvæmt kjarasamningi, sem undirritaður var 18. febrúar 2017 verða kaupliðir frá og með 1. maí 2018 sem hér segir:

 

Kauptrygging:  
Skipstjóri, I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 465.255
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður  
II. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 387.713
Háseti kr. 310.170

 

Starfsaldursálag: Eftir 2 ár. Eftir 3 ár.
Skipstjóri, I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 9.305 kr. 18.610
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður    
II. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 7.754 kr. 15.509
Háseti kr. 6.203 kr. 12.407

 

Ýmsar greiðslur:  
Fast kaup skipstjóra, stýrimanna og vélstjóra kr.  5.212
Fast kaup matsmanns/vinnslustjóra á frystiskipum  á mán kr. 25.998
Aukaþóknun, sem skiptist jafnt milli áhafnar, þegar róið er með tvöfalda línu kr. 22.767
Aukaþóknun eins háseta á línubát á mánuði kr. 22.244
Aukaþóknun landsformanns á línubát á hverja lest kr.     177
Kaup fyrir löndun úr togbátum á hverja lest kr.  2.207
Dagpeningar matsveins í erlendri höfn, ef stoppað er lengur en 4 daga kr.  5.015
Dagpeningar til þeirra sem fara tvær samliggjandi veiðiferðir, þegar veitt er utan ísl. fiskveiðilögsögu og landað í erlendri höfn kr.  7.978

 

Kaup fyrir einstaka róðra:  
Skipstjóri kr. 22.599
I. stýrimaður og yfirvélstjóri kr  16.998
II. stýrimaður, I. vélstjóri og matsveinn kr  14.116
Háseti kr. 11.337


Mánaðarkaup aðstoðarmanns í eldhúsi á frystitogurum er       kr. 353.402.

 

Tímakaup: Dagv Yfirv. Vikuk.
Háseti kr. 1.789 kr. 3.220 kr.   71.560
Netamaður, bátsmaður og matsveinn kr. 2.237 kr. 4.027 kr.   89.480
Vélavörður kr. 2.605 kr. 4.689 kr. 104.200
1. og  2. vélstjóri kr. 2.922 kr. 5.260 kr. 116.880
Yfirvélstjóri kr. 3.131 kr. 5.636 kr. 125.240
Skipstjóri, 1. og 2. stýrimaður kr. 2.684 kr. 4.831 kr. 107.360

Gegni vélstjóri yfirvélstjórastörfum við viðgerðir, skal honum greitt yfirvélstjórakaup þann tíma.

 

Aukagreiðsla til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu:  
Yfirvélstjóri kr. 12.176
1. vélstjóri kr.  8.371
2. vélstjóri kr.  4.564

 

Viðbótargreiðslur á mánuði til vélstjóra á skipum með eftirtalda stærð aðalvélar: 3000 kw og yfir 1501 kw - 2999 kw
Yfirvélstjóri kr. 81.034 kr. 50.645
1. vélstjóri kr. 60.775 kr. 40.516

 

Fæði skv. kjarasamningi við SFS: 
Útgerðin skal láta skipverjum í té fullt fæði endurgjaldslaust.

 

Fæðis og hlífðarfatapeningar á smábátum  skv. kjarasamningi við LS:   
Fæðispeningar á dag  kr. 1.012
Hlífðarfatapeningar á mánuði  kr. 5.692


Kostnaðarþátttaka sjómanna á mánuði vegna slysatryggingar er kr. 5.460.

Sektarupphæð vegna brots á kjarasamningi er kr. 630.046.

Orlof:
Orlofsfé skal vera 10,17%
Eftir 10 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 11,59%
Eftir 15 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 13,04%.

 

Iðgjald í lífeyrissjóð:
Frá 1. janúar 2007 skal iðgjald í lífeyrissjóð vera 12% af öllum launum.
Skulu sjómenn greiða 4% en útgerðin 8%.

 

Iðgjald í séreignarsjóð:
Þegar skipverji leggur til 2% eða hærra viðbótarframlag af öllum launum í séreignarsjóð greiðir útgerðarmaður 2% mótframlag af öllum launum.

 

Eldri kaupskrár á PDF formati:

Kaupskrá frá 1. mars 2014.

Kaupskrá frá 1. júní 2015.

Kaupskrá frá 1. júní 2016.

Kaupskrá frá 1. febrúar 2017.

Kaupskrá frá 1. maí 2017.

Kaupskrá frá 1. maí 2018.