Kaupskrá

Samkvæmt kjarasamningi, sem undirritaður var 6. febrúar 2024 verða kaupliðir frá og með 1. febrúar 2024 sem hér segir:

 

Kauptrygging:  
Skipstjóri, 1. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 653.845
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður,  
2. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 567.331
Háseti kr. 480.815

 

Starfsaldursálag: Eftir 2 ár. Eftir 3 ár.
Skipstjóri, 1. stýrimaður og yfirvélstjóri kr. 13.077 kr. 26.154
Matsveinn, I. vélstjóri, vélavörður    
2. stýrimaður, netamaður og bátsmaður kr. 11.347 kr. 22.693
Háseti kr.   9.616 kr. 19.233

 

Ýmsar greiðslur:  
Fast kaup skipstjóra, stýrimanna og vélstjóra kr.  6.237
Fast kaup matsmanns/vinnslustjóra á frystiskipum  á mán kr. 31.116
Aukaþóknun, sem skiptist jafnt milli áhafnar, þegar róið er með tvöfalda línu kr. 27.249
Aukaþóknun eins háseta á línubát á mánuði kr. 26.624
Aukaþóknun landsformanns á línubát á hverja lest kr.     212
Kaup fyrir löndun úr togbátum á hverja lest kr.  2.640
Dagpeningar matsveins í erlendri höfn, ef stoppað er lengur en 4 daga kr.  6.001
Dagpeningar til þeirra sem fara tvær samliggjandi veiðiferðir, þegar veitt er utan ísl. fiskveiðilögsögu og landað í erlendri höfn kr.  9.548

 

Kaup fyrir einstaka róðra:  
Skipstjóri kr  27.048
1. stýrimaður og yfirvélstjóri kr  20.344
2. stýrimaður, I. vélstjóri og matsveinn kr  16.895
Háseti kr. 13.567

 

 

Mánaðarkaup aðstoðarmanns:  
Mánaðarkaup aðstoðarmanns í eldhúsi á frystitogurum er kr. 527.720

 

Tímakaup: Dagv Yfirv. Vikuk.
Háseti kr. 3.082 kr. 5.548 kr. 110.952
Netamaður, bátsmaður og matsveinn kr. 3.637 kr. 6.547 kr. 130.932
Vélavörður kr. 3.938 kr. 7.088 kr. 141.768
1. og  2. vélstjóri kr. 4.416 kr. 7.949 kr. 158.976
Yfirvélstjóri kr. 4.731 kr. 8.516 kr. 158.976
1. og 2. stýrimaður kr. 4.416 kr. 7.949 kr. 158.976
Skipstjóri kr. 4.731 kr. 8.516  kr. 170.316

Gegni vélstjóri yfirvélstjórastörfum við viðgerðir, skal honum greitt yfirvélstjórakaup þann tíma.

 

 

Viðbótargreiðslur á mánuði til vélstjóra á skipum með eftirtalda stærð aðalvélar: 3000 kw og yfir 1501 kw - 2999 kw
Yfirvélstjóri kr. 96.993 kr. 60.619
1. vélstjóri kr. 72.742 kr. 48.494

 

Fæði skv. kjarasamningi við SFS: 
Útgerðin skal láta skipverjum í té fullt fæði endurgjaldslaust.

 

Fæðis og hlífðarfatapeningar á smábátum  skv. kjarasamningi við LS:   
Fæðispeningar á dag  kr. 1.211
Hlífðarfatapeningar á mánuði  kr. 7.018

 

Ýmislegt:  
Kostnaðarþátttaka sjómanna á mánuði vegna slysatryggingar er  kr.    10.590
Sektarupphæð vegna brots á kjarasamningi er kr. 754.134

 

Orlof:
Orlofsfé skal vera 10,17%
Eftir 10 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 11,59%
Eftir 15 ára starf á sama skipi eða hjá sömu útgerð skal orlofsfé vera 13,04%.

 

Iðgjald í lífeyrissjóð, leið A - Lífeyrisauki:
Frá 1. mars 2024 skal iðgjald í lífeyrissjóð vera 15,5% af öllum launum.
Skulu sjómenn greiða 4% en útgerðin 11,5%.

 

Iðgjald í lífeyrissjóð, leið B - Kaupauki:
Frá 1. mars 2024 skal iðgjald í lífeyrissjóð vera 12,0% af öllum launum.
Skulu sjómenn greiða 4% en útgerðin 8,0%.

 

Iðgjald í séreignarsjóð:
Þegar skipverji leggur til 2% eða hærra viðbótarframlag af öllum launum í séreignarsjóð greiðir útgerðarmaður 2% mótframlag af öllum launum.

 

Skattmat Ríkisskattstjóra - Fæði 2024:  
Morgunverður     457 kr./dag
Hádegisverður eða kvöldverður     685 kr./dag
Fullt fæði á dag  1.827 kr./dag

 

Kaupskrár á PDF formati:

Kaupskrá frá 1. febrúar 2024.

Kaupskrá frá 1. janúar 2024.

Kaupskrá frá 1. maí 2019.

Kaupskrá frá 1. maí 2018.

Kaupskrá frá 1. maí 2017.

Kaupskrá frá 1. febrúar 2017.

Kaupskrá frá 1. júní 2016.

Kaupskrá frá 1. júní 2015.

Kaupskrá frá 1. mars 2014.