29. desember 2017

Úrsögn SVG úr Sjómannasambandi Íslands

Á félagsfundi í Sjómanna- og vélstjórafélagi Grindavíkur þann 13. desember síðastliðinn var samþykkt að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu um úrsögn úr Sjómannasambandi Íslands og Alþýðusambandi Íslands. Atkvæðagreiðslunni lauk þann 28. desember sl. og hafa atkvæði nú verið talin.

Á kjörskrá hjá félaginu voru 541 félagsmaður og af þeim greiddu 114 atkvæði um úrsögnina úr SSÍ eða 21% félagsmanna. Af þeim sem tóku afstöðu samþykktu 107 úrsögn úr Sjómannasambandi Íslands eða 94% þeirra sem greiddu atkvæði. Þrír greiddu atkvæði gegn úrsögn og fjórir seðlar voru auðir eða ógildir. Varðandi úrsögn úr ASÍ var niðurstaðan sú sama.

Það er því niðurstaða þessarar atkvæðagreiðslu að Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur fer úr Sjómannasambandi Íslands og verður því ekki lengur eitt af aðildarfélögum þess.

14. desember 2017

Ávirðingum Landssambands smábátaeigenda svarað

Eins og oft áður ræðst Landssamband smábátaeigenda að Sjómannasambandi Íslands vegna þess að skoðannir þessara samtaka fara ekki alltaf saman. Formaður og framkvæmdastjóri LS virðast ekki gera sér grein fyrir að Sjómannasamband Íslands stendur fyrir og er í hagsmunavörslu fyrir sjómenn sem eru launamenn hjá útgerðum. Landssamband smábátaeigenda er hins vegar hagsmunasamtök útgerðarmanna smábáta og því hlýtur að vera eðlilegt að hagsmunir þessara samtaka fari ekki alltaf saman.

 Tilefni síðasta nöldurs LS út í SSÍ, sem lesa má á heimasíðu samtakanna, er umsögn sem Sjómannasambandið gaf varðandi krókaaflamarkið. Krókaaflamarkið varð til á sínum tíma til að koma böndum á veiðar smábáta. Í tímans rás hafa bátar á krókaaflamarki verið stækkaðir og eru í raun ekki smábátar lengur. Því taldi SSÍ eðlilegt sbr. umsögnina að krókaaflaaflamarkinu yrði breytt í aflamark þar sem enginn munur er orðinn á þessum tveimur stjórnkerfum fiskveiðanna eins og málin hafa þróast. Þetta fer eitthvað illa í forsvarsmenn LS og blanda þeir kjarasamningum með einhverjum óskiljanlegum hætti inn í það mál.

 Kjarasamningur var vissulega gerður við LS árið 2012 fyrir smábáta. Sá samningur rann út í lok janúar árið 2014. Ekki hafa náðst samningar við LS um lagfæringu á þeim samningi, m.a. vegna þess að LS gerir kröfu um að samningurinn nái ekki eingöngu til smábáta heldur einnig til stærri báta. Á það hefur SSÍ ekki getað fallist enda þegar í gildi samningur fyrir stærri báta.

 Forsvarsmönnum LS til upplýsingar hefur stjórnkerfi fiskveiðanna engin áhrif á hvaða kjarasamningar gilda á bátaflotanum. Kjarasamningar breytast ekki sjálfkrafa við það að bátar séu færðir úr krókaaflamarki yfir í aflamark eða öfugt. Því hefur skoðun SSÍ á krókaaflamarki sem stjórntæki við fiskveiðar ekkert með kjarasamninga að gera.

5. desember 2017

Breyting á viðmiðunarverðum þorsks, ýsu og ufsa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 4. desember 2017 voru eftirtaldar breytingar gerðar á viðmiðunarverðum fyrir þorsk, ýsu og ufsa:

Slægður þorskur hækkar um 3,5%, óslægður þorskur hækkar um 6,0%, slægð ýsa hækkar um 3,5% en óslægð ýsa lækkar um 7,7%. Slægður og óslægður ufsi lækkar um 3,2%.

Breytingar á viðmiðunarverðum framangreindra tegunda gilda frá og með 4. desember 2017.

7. nóvember 2017

Breyting á viðmiðunarverði þorsks, ýsu og ufsa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 6. nóvember síðastliðinn var ákveðið að breyta viðmiðunarverðum á þorski, ýsu og ufsa sem hér segir:

Þorskur, slægður hækkar um 3%.

Þorskur, óslægður hækkar um 5%.

Ýsa, óslægð lækkar um 5%.

Ufsi, slægður og óslægður lækkar um 1,3%.

Framangreindar breytingar taka gildi frá og með 6. nóvember 2017.

24. október 2017

Viðmiðunarverð í október

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 2. október 2017 var eftirfarandi breyting á viðmiðunarverðum í viðskiptum milli skyldra aðila samþykkt:

Þorskur, slægður  10% hækkun.

Þorskur, óslægður 7% hækkun.

Ýsa, slægð 4% hækkun.

Karfi 7% hækkun

Ufsi, slægður og óslægður 3,2% hækkun.

Verðbreytingin tók gildi 2. otóber

6. september 2017

Breyting á viðmiðunarverði þorsks, ýsu, karfa og ufsa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna í morgun voru samþykktar eftirfarandi breytingar á viðmiðunarverðum eftirtaldra fisktegunda í viðskiptum milli skyldra aðila sbr. kjarasamning aðila:

þorskur, slægður hækkar um 3,0%,

þorskur, óslægður hækkar um 3,0%,

ýsa, slægð hækkar um 2,0%,

ýsa, óslægð er óbreytt,

karfi hækkar um 3,0% og

slægður og óslægður ufsi hækkar um 2,6%

Framangreindar breytingar gilda frá og með 6. september.

Í síðustu kjarasamningum milli SFS og samtaka sjómanna var gerð breyting á þeirri aðferð sem notuð er til að ákvarða viðmiðunarverð á þorski, ýsu og karfa í viðskiptum milli skyldra aðila. Miðað er við hlutfall af fiskmarkaðsverði síðustu þriggja mánaða, en jafnframt var sett inn viðmið við breytingar á vísitölum afurðaverðs til að tryggja að breytingar á viðmiðunarverðinu færu ekki úr takti við breytingar á afurðaverði framangreindra fisktegunda.

Ekki hefur farið fram hjá þeim sem fylgjast með sölum á fiskmörkuðunum að markaðsverð hefur verið frekar lágt að undanförnu. Ef eingöngu hefði verið miðað við markaðsverðið við ákvörðun á breytingu viðmiðunarverðsins að þessu sinni hefði þurft að lækka verð á sumum framangreindra fisktegunda, t.d. slægðum þorski. Að þessu sinni gripu því varnirnar, þ.e. viðmiðunin við afurðaverðið, inn í og því hækkar viðmiðunarverðið í stað þess að lækka.   

7. júlí 2017

Breyting á viðmiðunarverðum þann 4. júlí

Viðmiðunarverð á þorski, ýsu og ufsa í viðskiptum milli skyldra aðila breytast sem hér segir frá og með 4. júlí 2017.

Viðmiðunarverð á slægðum þorski hækkar um 4,9% og á óslægðum þorski um 2,2%. Viðmiðunarverð á slægðri ýsu hækkar um 4,1% og viðmiðunarverð á óslægðri ýsu um 12,8%.

Viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa lækkar hins vegar um 4,1%

12. júní 2017

Breyting á viðmiðunarverðum þorsks, ýsu og karfa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 7. júní síðastliðinn var ákveðið að breyta viðmiðunarverðum á þorski, ýsu og karfa í viðskiptum milli skyldra aðila. Viðmiðunarverðin breytast sem hér segir:

Þorskur, slægður:       -2,7%

Þorskur, óslægður:   -12,0%

Ýsa, slægð:               -4,9%

Ýsa, óslægð:            +3,4%

Karfi:                       -3,0%

Verðbreytingin tekur gildi 7. júní.

 

4. maí 2017

Viðmiðunarverð á karfa og ufsa lækkað

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna var ákveðið að lækka viðmiðunarverð á karfa í viðskiptum milli skyldra aðila um 3%. Jafnframt var viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa í viðskiptum milli skyldra aðila lækkað um 1,3%. Viðmiðunarverð annarra tegunda (þorsks og ýsu) er hins vegar óbreytt. Framangreind verðákvörðun gildir frá og með 4. maí.

4. apríl 2017

Breyting á viðmiðunarverði ufsa og karfa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna í dag var ákveðið að lækka viðmiðunarverð í viðskiptum milli skyldra aðila á karfa og ufsa. Viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa var lækkað um 5,7% og viðmiðunarverð á karfa var lækkað um 5%. Ákvörðunin gildir frá og með 4. apríl 2017.