29. október 2020

Stéttarfélög skipverja krefjast sjóprófa og kæra til lögreglu

Stéttarfélög skipverja á Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270 hafa sent kröfu til Héraðsdóms Vestfjarða um að fram fari sjópróf vegna hópsmits um borð í togaranum og jafnframt sent lögreglustjóranum á Vestfjörðum kæru þar sem útgerð og fyrirsvarsmenn hennar eru kærð til lögreglu vegna mögulegra brota á sjómannalögum, sóttvarnarlögum og almennum hegningarlögum. Stéttarfélögin ítreka að nauðsynlegt er að rannsaka málið í kjölinn og draga þá til ábyrgðar sem stóðu að ákvörðunum í málinu. Stéttarfélögin telja nú sem aldrei fyrr nauðsynlegt að standa saman og tryggja að atvik sem þessi geti ekki endurtekið sig og að ljóst sé að útgerðarfélög geti ekki komist upp með að stefna starfsmönnum sínum í slíka hættu.

Sjá lögreglukæru og beiðnina um sjóprófið.

22. október 2020

Yfirlýsing frá stjórn SSÍ

Í kjölfar frétta af að skipverjar á Júlíusi Geirmundssyni ÍS-270 hafi flestir smitast af Covid veirunnu í síðustu veiðiferð skipsins var upplýst að strax og veikindanna varð vart um borð hafi sóttvarnaryfirvöld á Vestfjörðum óskað eftir því að skipinu yrði siglt til hafnar til að hægt væri að taka sýni til að ganga úr skugga um hvort skipverjarnir væru sýktir af kórónuveirunni. Þessu var hafnað af útgerðinni. Sóttvarnarlæknir á Vestfjörðum ítrekaði skv. fréttum oftar en einu sinni beiðni um að skipið kæmi til hafnar vegna fjölgunar þeirra sem veiktust um borð. Þessum ítrekuðu beiðnum var einnig hafnað af útgerð skipsins. Stjórn Sjómannasambands Íslands lítur þetta atvik mjög alvarlegum augum og sendi því eftirfarandi yfirlýsingu frá sér vegna málsins:

"Yfirlýsing.

Í upplýsingum frá umdæmislækni sóttvarna á Vestfjörðum kemur fram að í byrjun veiðiferðar Júlíusar Geirmundssonar ÍS - 270, þar sem stærsti hluti áhafnarinnar veiktist af kórónuveirunni, hafi verið óskað eftir því við útgerðina að skipið kæmi í land vegna veikinda skipverja um borð. Beiðnin var ítrekuð þegar leið á veiðiferðina og fleiri veiktust. Fram kemur að útgerðin hafi hafnað þessum beiðnum sóttvarnalæknisins.

Stjórn Sjómannasambands Íslands lítur viðbrögð útgerðarinnar alvarlegum augum þar sem ekki dylst nokkrum manni að farsótt geisar í landinu. Samtök sjómanna og útgerðarmanna sendu í byrjun faraldursins út tilmæli til útgerða og sjómanna hvernig ætti að bregðast við kæmu upp veikindi um borð. Þau voru og eru alveg skýr. Útgerðin virðist hafa hunsað þessi tilmæli með öllu og hélt skipinu til veiða þrátt fyrir að skipverjar veiktust hver af öðrum. Í þessu tilviki virðist útgerð einungis hafa hugsað um fjárhagslegan ávinning útgerðarinnar frekar en heilsu og velferð áhafnar sinnar. Sjómannasamband Íslands fordæmir þá lítilsvirðingu sem útgerðin sýndi áhöfn skipsins með því að halda áfram veiðum þrátt fyrir mikil veikindi um borð.

Íslenskir sjómenn hafa unnið mjög náið með sínum útgerðum og sóttvarnaryfirvöldum til að reyna að koma í veg fyrir að smit berist um borð í skip og hafa þeir teygt sig ansi langt í þeim efnum umfram það sem kjarasamningar gera ráð fyrir.

Sjómannasamband Íslands krefst þess að íslenskar útgerðir fari að umræddum tilmælum í hvívetna og stofni ekki lífi og limum áhafna sinna í hættu að óþörfu á þessum hættutímum."

29. september 2020

Skiptaverð í október hækkar

Vegna lækkunar á heimsmarkaðsverði á olíu milli viðmiðunartímabila sem ákvarðar skiptaverð til sjómanna þá hækkar skiptaverðið í október sem hér segir:

Þegar afli er seldur til skyldra aðila innanlands verður skiptaverðið í október 72,5% af heildar aflaverðmætinu (ath. þó ágreining við SFS um þetta, en málið verður útkljáð í Félagsdómi á næstunni).

Þegar afli er seldur óskyldum aðila innanlands verður skiptaverðið í október 72% af heildar aflaverðmætinu.

Þegar frystiskip selur afla með FOB söluskilmálum verður skiptaverðmætið í október 73% af verðmætinu en 67,5% ef selt er með CIF söluskilmálum.

Þegar rækja er fryst um borð verður skiptaverðmætið í október 70% af FOB verðmætinu og 64,5% af CIF verðmætinu.

Þegar afli er fluttur út í gámum er skiptaverðið 72% af verðmætinu að frádregnum flutnings- og sölukostnaði.

Olíuverð hefur ekki áhrif á skiptaverð þegar siglt er með aflann til sölu í erlendri höfn. Skiptaverðið er 70% af söluverðmætinu þegar uppsjávarfiski er landað erlendis og 66% af söluverðmætinu þegar botnfiski er landað í erlendri höfn.

Að öðru leyti er vísað í töflu um skiptaverðið hér á heimasíðunni.

2. september 2020

Skiptaverð lækkar vegna hækkunar olíuverðs

Frá því heimsmarkaðsverð á olíu var sem lægst í vor hefur það aftur hækkað. Skiptaverð til sjómanna hefur því stöðugt lækkað frá því það var hæst í júní síðastliðnum. Skiptaverðið í september er komið í það sem sem það var áður en olíuverð byrjaði að lækka í kjölfar Covid faraldursins.

Sjá nánar í töflu á heimasíðunni undir liðnum "Skiptaverð".

24. júní 2020

Skiptaverð lækkar þann 1. júlí

Vegna hækkandi olíuverðs á heimsmarkaði lækkar skiptaverð til sjómanna þann 1. júlí 2020.

Þegar afli er seldur til vinnslu innanlands verður skiptaverðið 73% af aflaverðmætinu þegar hann er seldur óskyldum aðila en 73,5% þegar hann er seldur skyldum aðila (sjá þó fyrri frétt um ágreining við SFS um þetta).

Skiptaverð á frystiskipunum verður 73,5% af FOB verðmætinu og 68% af CIF vermætinu í júlí. Þegar rækja er fryst um borð verður skiptaverðið í júlí 70,5% af FOB verðmætinu og 65% af CIF verðmætinu.

Sjá má nánari upplýsingar um skiptaverðið í töflu hér á síðunni undir "skiptaverð".

28. maí 2020

Skiptaverð hækkar þann 1. júní

Vegna lækkunar á heimsmarkaðsverði á olíu hækkar skiptaverð til sjómanna þann 1. júní næstkomandi.

Að gefnu tilefni er rétt að geta þess að Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi sendu einhliða yfirlýsingu til samtaka sjómanna þann 6. maí síðastliðinn og telja sig með þeirri yfirlýsingu geta sagt upp ákvæði í grein 1.29.1 í kjarasamningi aðila þar sem segir að skiptaverðið sé 0,5 prósentustigum hærra þegar aflinn er seldur skyldum aðila en þegar hann er seldur óskyldum aðilum. Rök SFS eru að ákvæðið hafi verið tímabundið og því sé hægt að segja því upp. Ákvæðið er þannig: "Á meðan unnið er að bókun um heildarendurskoðun kjarasamnings á gildistíma þessa samnings, skal útgerð sem selur afla til eigin vinnslu innanlands, þ.e.a.s. í viðskiptum milli skyldra aðila, skal skiptaverðmætishlutfall vera að lágmarki vera 70,5%. Aðrar tölur fyrir afla til eigin vinnslu innanlands breytast til samræmis við þetta." Í bókuninni um heildarendurskoðun kjarasamningsins var stefnt að því að ljúka þeirri vinnu fyrir 1. júlí 2019. Það tókst hins vegar ekki að ljúka heildarendurskoðuninni fyrir þessa viðmiðunardagsetningu og er því þeirri vinnu enn ólokið. Þó kjarasamningurinn hafi átt að gilda til 1. desember 2019 er enn ósamið við sjómenn. Hingað til hefur ekki verið ágreiningur um að síðast gildandi samningur gildi þar til nýr hefur verið gerður. Sjómannasamband Íslands hefur mótmælt þessari einhliða yfirlýsingu SFS og telur hana ekki standast þær reglur sem gilda á vinnumarkaði. Sjómannasamband Íslands hefur því sent málið til lögfræðings sambandsins og fer það væntanlega fyrir Félagsdóm fljótlega.

Þrátt fyrir þessa yfirlýsingu SFS frá 6. maí síðastliðnum telur Sjómannasamband Íslands að kjarasamningurinn sé í fullu gildi. Að mati Sjómannasambands Íslands hækkar því skiptaverðið þegar afla er landað til vinnslu innanlands í 77,5% af verðmæti aflans þegar hann er seldur skyldum aðila og í 77% af heildarverðmætinu þegar aflinn er seldur óskyldum aðila. Gildir þetta frá og með 1. júní 2020. Sjómenn á skipum þar sem aflinn er seldur skyldum aðila eru beðnir um að fylgjast vel með uppgjörum sínum fyrir júnímánuð og halda þeim til haga þannig að auðvelt verði að sækja mismuninn (77,5% í stað 77% eins og SFS boðar) á útgerðina ef niðurstaða Félagsdóm verður sambandinu í hag.

Skiptaverð á skipum sem frysta bolfiskafla um borð fer í 75,5% af fob verðmætinu og í 70% af cif verðmætinu ef aflinn er seldur með þeim söluskilmálum. Þegar rækja er fryst um borð verður skiptaverðið 72,5% af fob verðmæti aflans og 67% af cif verðmætinu. Ef fiskiskip selur uppsjávarfisk í erlendri höfn er skiptaverðið 70% af heildarverðmætinu og ef siglt er með botnfisk til sölu erlendis er skiptaverðið 66% af heildarverðmætinu.

Að öðru leyti er vísað til töflu hér á heimasíðunni um skiptaverð einstakra mánaða.

 

27. apríl 2020

Skiptaverð hækkar þann 1. maí 2020

Meðalverð á skráðu gasolíuverði á Rotterdammarkaði hefur lækkað verulega að undanförnu vegna covid-19 faraldursins. Þetta olíuverð er notað sem viðmiðun í kjarasamningi sjómanna til að ákvarða skiptaverð til sjómanna.

Fyrir tímabilið frá og með 21. mars til og með 20. apríl síðastliðinn var meðalverð á olíunni sem notað er til viðmiðunar 262,20 $/tonn og hafði þá lækkað úr 379,96 $/tonn frá síðasta viðmiðunartímabili.

Þetta þýðir að skiptaverð, þegar ísaður afli er seldur skyldum aðila, hækkar úr 70,5% í 75,5% af aflaverðmæti skipsins. Þegar ísaður afli er seldur óskyldum aðila eða á fiskmarkaði hækkar skiptaverðið úr 70% í 75% af aflaverðmætinu (uppboðskostnaður á fiskmörkuðunum dreginn frá áður en skiptaverð er reiknað).

Á frystitogurunum sem selja með fob söluskilmálun hækkar skiptaverðið úr 72% í 74,5% af fob verðmætinu og ef aflinn er seldur með cif söluskilmálum hækkar skiptaverðið úr 66,5% í 69% af cif verðmætinu.

Á skipum sem frysta rækju um borð hækkar skiptaverðið úr 69% í 71,5% af fob verðmætinu  og úr 63,5% í 66% af cif verðmætinu.

Skiptaverð þegar siglt er með uppsjávarfisk á erlendan markað er óbreytt 70% af söluvirði aflans. Þegar siglt er með ferkan fisk á erlendan markað er skiptaverðið einnig óbreytt eða 66% af heildarsöluverðmæti aflans.

Framangreindar breytingar taka gildi frá og með 1. maí næstkomandi. Sjá nánar í töflu hér á heimasíðunni um skiptaverð í einstökum mánuðum. 

24. mars 2020

Lokun skiptiborðs vegna COVID-19

Skiptiborði ASÍ, sem sér um símsvörun fyrir Sjómannasamband Íslands, hefur verið lokað vegna COVID-19 faraldursins.

Hægt er að ná í starfsmenn Sjómannasambands Íslands með því að hringja í bein símanúmer á skrifstofunni eða í gsm símanúmer starfsmanna.

Símarnir eru:

Valmundur Valmundsson, formaður

Beinn sími: 5355 674

GSM: 869 8687

 Hólmgeir Jónsson, framkvæmdastjóri

Beinn sími: 5355 675

GSM: 892 0175

16. mars 2020

Fiskiskip – leiðbeiningar um smitgát og viðbrögð ef grunur er um smit um borð

Einstaklingur í sóttkví má ekki koma um borð

Einstaklingur sem sýnir flensueinkenni er ekki heimilt að koma um borð.

Einstaklingi sem hefur umgengist einstaklinga sem eru með Covid-19 er ekki heimilt að koma um borð enda í sóttkví að skipan Landlæknis.

 

Áður en haldið er úr höfn

Gæta skal að lyfjakistu um borð og hafa samband við trúnaðarlækni eða heilsugæslu um æskilegar lyfjabirgðir.

Hafa hlífðarfatnað (gríma, hanskar, plastsvuntur) til að bregðast við smiti um borð, hreinsiefni og sótthreinsiefni.

Áður en haldið er úr höfn skal skipstjóri/útgerð ræða við áhöfnina um hvers ber að gæta við að verjast smiti (handþvottur, notkun handspritts, aukin þrif og sótthreinsun snertifleta, matsveinn skammti á diska o.s.frv.)

Áhöfnin skal við upphaf veiðiferðar upplýst um viðbragðsáætlun útgerðar ef smit kemur upp um borð. Fyrstu tvær vikur veiðiferðar skipta höfuðmáli.

 

Umgengni um borð

Skipverjar haldi sig eins mikið og mögulegt er út af fyrir sig og virði tveggja metra fjarlægð milli manna ef hægt er, t.d. í borðsal og í stakkageymslum.

Tilmæli verði gefin um að sem fæstir verði í borðsal og öðrum sölum á hverjum tíma. Skipverjum verði skipt í hópa á matartímum og áhöld, stólar, borð o.þ.h. sótthreinsað eftir að hver hópur hefur lokið máltíð. Matsveinn skammti á diska og afhendi hnífapör/leggi á borð.

Skipstjórar og yfirstýrimenn fari sem minnst eða ekki í borðsal og önnur rými skipsins þar sem umferð áhafnar er mikil. Þeim verði færður matur og annar viðurgerningur.

Vélstjóri á vakt verði í vélarrúmi eins og við verður komið. Ef ekki á vakt þá sem mest í klefa sínum. Vélstjórar neyti matar einir ef hægt er.

Munum reglulegan handþvott og sprittun. Spritta alla snertifleti eins og mögulegt er. T.d. eftir kaffipásu í stakkageymslu þar sem skipverjar virða fjarlægðarreglur.

 

Komið til hafnar

Ef skipverji á að fara næsta túr er mælst til að hann sé um borð nema brýna nauðsyn beri til.

Fari skipverji í land milli túra þá skal viðkomandi vera sem minnst á ferli nema brýna nauðsyn beri til.

Löndunargengi fari ekki í önnur rými skips nema þau sem nauðsynleg eru vegna vinnu eða öryggis, til að mynda stakkageymslur, borðsali eða vistarverur skipverja.

Eins eiga þessi tilmæli við um viðgerðarmenn og aðra sem þjónusta skip í höfn. Þeir séu aðeins á þeim svæðum þar sem vinna er nauðsynleg.

Svæði þar sem löndunargengi eða aðrir úr landi sem þjónusta skipið, fara um við vinnu sína verði þrifin og sótthreinsuð að vinnu lokinni áður en skipverjar fara um svæðið.

Þegar skip er í höfn skal vera handspritt við landgang og öllum er skylt að spritta hendur sínar áður er gengið er um borð í skipið.

 

Grunur um smit

Hafið strax samband við Stjórnstöð LHG/112. Látið útgerð/útgerðarstjórn skipsins einnig vita strax.  Skipstjóri ráðfærir sig við LHG/112 og útgerðarstjórn skipsins.   LHG vinnur samkvæmt Leiðbeiningum hafna og skipa og leiðbeinir um sóttvarnahöfn sem skipi er vísað til í samráði vð sóttvarnalækni. LHG tryggir upplýsingamiðlun til hlutaðeigandi hafnar

Skipstjóri ber ábyrgð á öllum aðgerðum og ákvarðanatökum.

Skipstjóri skal setja viðkomandi strax í tímabundna einangrun. Ekki er heimilt að flytja hann á milli klefa, hann skal vera áfram í sínum klefa með aðgengi að snyrtingu og sturtu sem öðrum er ekki heimilt að nota á meðan.

Skipstjóri skal tilgreina einn úr áhöfn sem hefur leyfi til að  umgangast þann sem er í sóttkví og færa honum mat og aðrar nauðsynjar.   Sami aðili skal sjá um hann allan tímann á meðan hann er í sóttkví. Sá aðili skal klæðast viðeigandi hlífðarbúnaði (einnota hanskar, grímur, plastsvuntur). Öðrum er óheimilt að umgangast hann.

Allan búnað sem viðkomandi einstaklingur þarf á að halda í einangrun  skal ekki blanda saman við annan búnað áhafnar. Matarstell, búnaður og föt skulu þvegin sér og skal sá sem tekur við því klæðast  hlífðarbúnaði (einnota hönskum, grímu og plastsvuntu) sem má fara í lokaðan poka að notkun lokinni og í almennt sorp.  Fatnað og áhöld má þvo með heitu vatni og sápu að notkun lokinni.

 

Áður en komið er til hafnar

Undirbúið skipið og þann sem er í sóttkví áður en komið er til hafnar samkvæmt  ráðleggingum frá LHG/112 og sóttvarnalækni.

Mikilvægt er að aðrir úr áhöfn fari ekki frá borði heldur bíði frekari fyrimæla.

 

Eftir að sjúklingur er farinn frá borði

Mikilvægt er að þrífa svæði þar sem sá sem var í sóttkví hefur dvalið. Sjá bls. 6 og 7 í Leiðbeiningum https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2018022020.pdf eða hafið samráð við sóttvarnalækni um hvernig staðið skal að því.

xxx

 

EINUNGIS ER UM LEIÐBEININGAR AÐ RÆÐA OG ÞVÍ ER MIKILVÆGT FYRIR SKIPSTJÓRA OG ÚTGERÐ AÐ FYLGJA FYRIRMÆLUM SÓTTVARNALÆKNIS OG LHG.

Sjá meðfylgjandi hlekki fyrir frekari upplýsingar:

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2018022020.pdf

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39477/Lei%C3%B0beiningar%20fyrir%20hafnir%20og%20skip.pdf