10. apríl 2024

Hækkun kauptryggingar og annarra kaupliða frá 1. febrúar 2024

Í kjarasamningi milli SSÍ og SFS sem undirritaður var þann 6. febrúar síðastliðinn er ákvæði um að kauptrygging og aðrir kaupliðir hækki til samræmis við kauphækkanir sem samið er um á almenna vinnumarkaðnum frá gildistöku samningsins.

Samkvæmt framangreindu ákvæði hækkar kauptrygging og kaupliðir í kjarasamningi Sjómannasambands Íslands frá og með 1. febrúar 2024 vegna kjarasamnings milli SGS og SA sem undirritaður var 7. mars síðastliðinn.

Kauptrygging sjómanna hækkar frá 1. febrúar 2024 um 5,9% og aðrir kaupliðir hækka frá sama tíma um 3,25%.

Kaupskrá sem gildir frá 1. febrúar 2024 má nálgast hér.

16. febrúar 2024

Niðurstaða úr kosningu um kjarasamninginn milli SSÍ og SFS

Atkvæðagreiðslu um kjarasamninginn milli Sjómannasambands Íslands og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi sem undirritaður var þann 6. febrúar síðastliðinn lauk kl. 15:00 í dag.

Á kjörskrá voru 1104 og greiddu 592 atkvæði um samninginn eða 53,62%

 

Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar er þessi:

Af þeim sem kusu sögðu 367 já eða 61,99%, 217 sögðu nei  eða 36,66% og auðir og ógildir seðlar voru 8 eða 1,35%.

Af þeim sem tóku afstöðu sögðu 62,84% já og 37,16% sögðu nei.

 

Samningurinn var því samþykktur.

6. febrúar 2024

Kjarasamningurinn

 

 Í dag var undirritaður nýr kjarasamningur milli SSÍ og SFS. Eins og fram kemur í fréttatilkynningu hér að framan er samningurinn byggður á samningnum sem felldur var í fyrra en í þessum samningi er tekið tillit til helstu atriða sem voru gagnrýnd í þeim samningi.

Kynningu á helstu atriðum samningsins og þeim breytingum sem gerðar voru má sjá sjá hér.

 

Samninginn í heild sinni má nálgast hér.

 

Atkvæðagreiðsla um samninginn verður rafræn og hefst á hádegi þann 12. febrúar. Atkvæðagreiðslunni lýkur kl. 15:00 þann 16. febrúar. Athugið að hver einstaklingur getur aðeins kosið einu sinni og því ekki hægt að breyta atkvæðinu eftir að búið er að kjósa. Því er mikilvægt að sjómenn kynni sér samninginn vel áður en þeir kjósa.

6. febrúar 2024

Fréttatilkynning - Nýr kjarasamningur undirritaður

 

 

Nýr kjarasamningur undirritaður

Nýr kjarasamningur á milli Sjómannasambands Íslands og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) var undirritaður í dag í húsnæði Ríkissáttasemjara. Samningar á milli aðila hafa verið lausir frá árinu 2019. Árið 2023 var nýr kjarasamningur felldur í atkvæðagreiðslu sjómanna.
Samningaviðræður um nýjan samning hafa staðið yfir síðustu mánuði. Í þeim viðræðum var lögð mikil áhersla á að taka tillit til þeirra athugasemda og gagnrýni sem fram kom í umræðum um samninginn á síðasta ári og hefur það gengið eftir í helstu atriðum.


Nú að lokinni undirritun verða samningarnir kynntir ítarlega fyrir félagsmönnum og að því loknu hefst rafræn atkvæðagreiðsla 12. febrúar kl. 12:00 og lýkur föstudaginn 16. febrúar kl. 15:00

Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambandsins:
„Við erum núna í þeirri stöðu að vera með kjarasamning í höndunum sem við höfum undirritað og er að fara í atkvæðagreiðslu hjá sjómönnum innan okkar félaga. Að mínu mati er þetta góður samningur og við höfum náð að semja um flest þau atriði sem gagnrýnd voru í samningnum sem var felldur í fyrra. Núna eru sjómenn í góðri stöðu til að samþykkja samning sem verður með binditíma í 5 ár og ég vonast eftir því að samningurinn verði samþykktur“.

Breytingar á binditíma, uppsagnarákvæði og fleiri breytingar
Í nýja samningnum er binditími samningsins styttur verulega eða úr 10 árum í 5 ár. Það felur í sér að sjómenn geta sagt samningnum upp eftir 5 ár og svo aftur eftir 7 ár. Þetta er gundvallarbreyting á samningnum.

Önnur mikilvæg breyting er að grein 1.39 í samningnum hefur verið breytt. Tekið er út að samningsbundinn gerðardómur leysi úr ágreiningi sem komið getur upp milli aðila vegna ákvæðisins. Í staðinn skipa samningsaðilar hlutlausa óvinhalla nefnd sem hefur það hlutverk. Ef ekki næst samkomulag um nefndarmenn mun Ríkissáttasemjari koma að skipan nefndarmanna.

Þá má finna mikilvæga breytingu um ísun yfir kör sem fara í gáma til sölu erlendis og verður sú ísun ekki á hendi skipverja nema í neyðartilvikum, samkvæmt nýjum samningi. Útgerðarmenn eiga að semja við löndunargengi á staðnum um að ísa yfir körin sem fara í gámana, eigi skipverjar frí við löndun skv. kjarasamningi. Ef sjómenn sjá um yfirísun sjálfir í neyðartilfellum fár þeir greidda yfirvinnu fyrir.

Í samningunum nú er að finna sambærilegt ákvæði og var í síðasta samningi um að framlag í lífeyrissjóð geti hækkað úr 12,0% í 15,5% en sjómenn hafa þó val um þetta atriði.

Sjómenn fá 400.000 króna eingreiðslu frá útgerðarfyrirtækjum ef samningur verður samþykktur. Þetta er viðbót frá fyrri samningi sem skiptir máli. Kemur til greiðslu 1. mars 2024.

Desemberuppbót kemur inn í samninginn þann 15. desember 2028. Miðað verður við 160 lögskráningardaga á ári.
Nánari upplýsingar um kjarasamningana má finna á vefsvæði Sjómannasambandsins og facebooksíðu sambandsins www.ssi.is og https://www.facebook.com/sjomannasamband

Upplýsingar um samningana gefa:
Hólmgeir Jónsson framkvæmdastjóri Sjómannasambandsins í síma 892-0175
Valmundur Valmundsson formaður Sjómannasambandsins í síma 869-8687

14. nóvember 2023

Stuðningskveðja til Grindvíkinga frá 33. þingi SSÍ

33. þing SSÍ sendir stuðningskveðjur til Grindvíkinga og Suðurnesjamanna í ljósi þeirrar náttúruvár sem nú gengur yfir. Þingið sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra í Grindavík og á Suðurnesjum sérstakar stuðningskveðjur. Það er erfitt að stunda vinnu fjarri heimili sínu og ástvinum við þessar aðstæður.

24. október 2023

33. þing Sjómannasambands Íslands

33. þing Sjómannasambands Íslands verður haldið dagana 9. og 10. nóvember 2023 að Grand Hoteli í Reykjavík. Þingið verður sett kl. 13:00 fimmtudaginn 9. nóvember og er áætlað að þinginu ljúki seinni partinn á föstudeginum 10. nóvember.

Helstu málefni á þinginu auk hefðbundinna þingstarfa eru atvinnu- og kjaramál og öryggismál sjómanna.

28. júlí 2023

Skrifstofa SSÍ lokuð vegna sumarleyfa

Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Sjómannasambands Íslands lokuð frá og með 31. júlí til og með 11. ágúst 2023. Skrifstofan opnar aftur mánudaginn 14. ágúst 2023.

24. maí 2023

Sjómannadagurinn 2023

Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur fyrsta sunnudag í júní ár hvert, nema þegar fyrsti sunnudagur í júní er Hvítasunnudagur, þá er sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur næsta sunnudag þar á eftir. Í ár ber sjómannadagin upp á sunnudaginn 4. júní. Öll fiskiskip koma í land fyrir sjómannadag og eiga sjómenn að vera komnir í frí í síðasta lagi á hádegi á laugardeginum fyrir sjómannadag. Sjómenn eiga skv. kjarasamningi 72ja klst. (þriggja sólarhringa) frí í kring um sjómannadagshelgina. Eftir sjómannadag mega skip í fyrsta lagi halda aftur til veiða á hádegi á mánudegi eftir sjómannadag hafi skilyrðinu um 72ja klst. frí skipverja verið fullnægt. Eins og venjulega er sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur víða um land.

Hér má sjá dagskrá hártíðarhalda sjómannadagshelgarinnar i Ólafsfirði.

22. mars 2023

Karasamningarnir sem undirritaðir voru þann 9. febrúar 2023 felldir.

Kosningu um kjarasamning milli aðildarfélaga SSÍ og SFS lauk þann 10. mars 2023 kl. 15:00. Á kjörskrá voru 1200 félagsmenn aðildarfélaga SSÍ og af þeim tóku 571 eða 47,58% þátt í atkvæðagreiðslunni.

 

Niðurstaða þeirra sem kusu er eftirfarandi:

180 eða 31,52% samþykktu samninginn,

385 eða 67,43% höfnuðu samningnum,

6 eða 1,05% skiluðu auðu.

 

Samningurinn var því felldur með yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem þátt tóku í atkvæðagreiðslunni. Sjómenn innan aðildarfélaga SSÍ eru því samningslausir enn um sinn.

17. október 2022

Formannafundur aðildarfélaga SSÍ

Haldinn var fundur formanna aðildarfélaga Sjómannasambands Íslands í Vestmannaeyjum dagana 7. - 9. október síðastliðinn.

Á fundinum var farið yfir kjaraviðræðurnar milli SSÍ og SFS frá því kjarasamningar losnuðu þann 1. desember 2019. Viðræðurnar hafa fram til þessa engum árangri skila þrátt fyrir fjölmarga fundi í deilunni.

Á fundinum var efrtirfarandi yfirlýsing samþykkt:

"Fundur formanna aðildarfélaga Sjómannasambands Íslands, haldinn í Vestmannaeyjum 7. og 8. október 2022, ítrekar kröfugerð sína á hendur útgerðarmönnum í yfirstandandi kjaraviðræðum.

Krafa aðildarfélaganna er skýr um að sjómenn fái inn í kjarasamning sinn ákvæði um að útgerðin greiði 3,5% viðbótarframlag í lífeyrissjóði sjómanna með sama hætti og launafólk á almenna vinnumarkaðnum hefur þegar samið um við atvinnurekendur.

Jafnframt fái sjómenn sömu hækkanir á kauptryggingu sjómanna og aðra kaupliði og samið var um á almenna vinnumarkaðnum árið 2019.
Fundurinn felur formanni Sjómannasambandsins að hefja undirbúning að aðgerðum gegn útgerðarmönnum, í samráði við aðildarfélögin, til að knýja á um lausn kjaradeilunnar milli sjómanna og útgerðarmanna."