10. apríl 2018

Breyting á viðmiðunarverðum 5. apríl 2018

Á fundi úrskurðarnefndar þann 5. apríl síðastliðinn var viðmiðunrverðum á þorski, ýsu og karfa í viðskiptum milli skyldra aðila breytt sem hér segir:

Verð á slægðum þorski lækkar um 3,4%, verð á óslægðum þorski lækkar um 5,4%, verð á slægðri ýsu lækkar um 4,6%, verð á óslægðri ýsu lækkar um 2,2% og verð á karfa lækkar um 6%.

Framangreindar breytingar gilda frá og með 5. apríl 2018.

8. mars 2018

Viðmiðunarverð í mars 2018

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 5. mars síðastliðinn voru ákveðnar eftirfarandi breytingar á viðmiðunarverðum þorsks, ýsu, karfa og ufsa:
Viðmiðunarverð á slægðum þorski lækkar um 2,7% og viðmiðunarverð á óslægðum þorski lækkar um 3,6%.
Viðmiðunarverð á slægðri ýsu lækkar um 2,1% og viðmiðunarverð á óslægðri ýsu lækkar um 4,6%.
Viðmiðunarverð á karfa lækkar um 4,5%.
Viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa hækkar um 1,5%.

Framangreindar breytingar gilda frá og með 5. mars 2018.

7. febrúar 2018

Breyting á viðmiðunarverði þorsks, ýsu og karfa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 5. febrúar var viðmiðunarverð á slægðum þorski hækkað um 2,1%. Viðmiðunarverð á óslægðum þorski var lækkað um 3,5%. Viðmiðunarverð á slægðri ýsu var lækkað um 0,9%. Viðmiðunarverð á óslægðri ýsu var hækkað um 1,3% og viðmiðunarverð á karfa var hækkað um 3%. Framangreindar breytingar á viðmiðunarverðum gilda frá og með 5. febrúar. 

5. febrúar 2018

Línuuppbót 2018 skv. kjarasamningi milli SSÍ og SFS

Að gefnu tilefni er vakin athygli á því að í síðustu kjarasamningum milli SSÍ og SFS kom inn ákvæði um sérstaka línuuppbót til skipverja á  línuskipum með beitingavél sem eru á útilegu. Þetta ákvæði kom inn í alla kjarasamninga sjómanna sem undirritaðir voru þann 18. febrúar 2017. Í grein 2.06 í kjarasamningi SSÍ segir:

"Skipverji sem er á línubátum með beitningavél á útilegu sem hefur verið 110 til 160 daga á sjó skal fá greidda línuuppbót miðað við fjölda úthaldsdaga á sjó. Hafi skipverji verið fleiri en 160 daga á sjó skal hann njóta fullrar línuuppbótar, en annars hlutfallslega þar sem uppbótin lækkar um 2% hvern fækkaðan dag. Óskert línuuppbót skal vera kr. 50.000 og greiðist fyrir 15. janúar ár hvert miðað við úthald síðastliðins almanaksárs. Skipverji sem hefur tekjur yfir kr. 50.000 á hvern úthalds­dag, á ekki rétt á þessari greiðslu. Hætti skipverji störfum hjá útgerð fyrir lok almanaksárs, skal hann fá línuuppbót greidda við lokauppgjör."

 

5. janúar 2018

Breytingar á viðmiðunarverðum þorsks, ýsu, karfa og ufsa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna var ákeðið að breyta viðmiðunarverðum á þorski, ýsu, karfa og ufsa í viðskiptum milli skyldra aðila  sem hér segir:

Viðmiðunarverð á slægðum þorski lækkar um 1,9%.

Viðmiðunarverð á óslægðum þorski lækkar um 4,9%.

Viðmiðunarverð á slægðri ýsu hækkar um 1,5%.

Viðmiðunarverð á karfa hækkar um 4,0%.

Viðmiðunarverð á slægðum og óslægðum ufsa lækkar um 1,2%.

Framangreindar breytingar á viðmiðunarverðunum taka gildi frá og með 5. janúar 2018. 

29. desember 2017

Úrsögn SVG úr Sjómannasambandi Íslands

Á félagsfundi í Sjómanna- og vélstjórafélagi Grindavíkur þann 13. desember síðastliðinn var samþykkt að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu um úrsögn úr Sjómannasambandi Íslands og Alþýðusambandi Íslands. Atkvæðagreiðslunni lauk þann 28. desember sl. og hafa atkvæði nú verið talin.

Á kjörskrá hjá félaginu voru 541 félagsmaður og af þeim greiddu 114 atkvæði um úrsögnina úr SSÍ eða 21% félagsmanna. Af þeim sem tóku afstöðu samþykktu 107 úrsögn úr Sjómannasambandi Íslands eða 94% þeirra sem greiddu atkvæði. Þrír greiddu atkvæði gegn úrsögn og fjórir seðlar voru auðir eða ógildir. Varðandi úrsögn úr ASÍ var niðurstaðan sú sama.

Það er því niðurstaða þessarar atkvæðagreiðslu að Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur fer úr Sjómannasambandi Íslands og verður því ekki lengur eitt af aðildarfélögum þess.

14. desember 2017

Ávirðingum Landssambands smábátaeigenda svarað

Eins og oft áður ræðst Landssamband smábátaeigenda að Sjómannasambandi Íslands vegna þess að skoðannir þessara samtaka fara ekki alltaf saman. Formaður og framkvæmdastjóri LS virðast ekki gera sér grein fyrir að Sjómannasamband Íslands stendur fyrir og er í hagsmunavörslu fyrir sjómenn sem eru launamenn hjá útgerðum. Landssamband smábátaeigenda er hins vegar hagsmunasamtök útgerðarmanna smábáta og því hlýtur að vera eðlilegt að hagsmunir þessara samtaka fari ekki alltaf saman.

 Tilefni síðasta nöldurs LS út í SSÍ, sem lesa má á heimasíðu samtakanna, er umsögn sem Sjómannasambandið gaf varðandi krókaaflamarkið. Krókaaflamarkið varð til á sínum tíma til að koma böndum á veiðar smábáta. Í tímans rás hafa bátar á krókaaflamarki verið stækkaðir og eru í raun ekki smábátar lengur. Því taldi SSÍ eðlilegt sbr. umsögnina að krókaaflaaflamarkinu yrði breytt í aflamark þar sem enginn munur er orðinn á þessum tveimur stjórnkerfum fiskveiðanna eins og málin hafa þróast. Þetta fer eitthvað illa í forsvarsmenn LS og blanda þeir kjarasamningum með einhverjum óskiljanlegum hætti inn í það mál.

 Kjarasamningur var vissulega gerður við LS árið 2012 fyrir smábáta. Sá samningur rann út í lok janúar árið 2014. Ekki hafa náðst samningar við LS um lagfæringu á þeim samningi, m.a. vegna þess að LS gerir kröfu um að samningurinn nái ekki eingöngu til smábáta heldur einnig til stærri báta. Á það hefur SSÍ ekki getað fallist enda þegar í gildi samningur fyrir stærri báta.

 Forsvarsmönnum LS til upplýsingar hefur stjórnkerfi fiskveiðanna engin áhrif á hvaða kjarasamningar gilda á bátaflotanum. Kjarasamningar breytast ekki sjálfkrafa við það að bátar séu færðir úr krókaaflamarki yfir í aflamark eða öfugt. Því hefur skoðun SSÍ á krókaaflamarki sem stjórntæki við fiskveiðar ekkert með kjarasamninga að gera.

5. desember 2017

Breyting á viðmiðunarverðum þorsks, ýsu og ufsa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 4. desember 2017 voru eftirtaldar breytingar gerðar á viðmiðunarverðum fyrir þorsk, ýsu og ufsa:

Slægður þorskur hækkar um 3,5%, óslægður þorskur hækkar um 6,0%, slægð ýsa hækkar um 3,5% en óslægð ýsa lækkar um 7,7%. Slægður og óslægður ufsi lækkar um 3,2%.

Breytingar á viðmiðunarverðum framangreindra tegunda gilda frá og með 4. desember 2017.

7. nóvember 2017

Breyting á viðmiðunarverði þorsks, ýsu og ufsa

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 6. nóvember síðastliðinn var ákveðið að breyta viðmiðunarverðum á þorski, ýsu og ufsa sem hér segir:

Þorskur, slægður hækkar um 3%.

Þorskur, óslægður hækkar um 5%.

Ýsa, óslægð lækkar um 5%.

Ufsi, slægður og óslægður lækkar um 1,3%.

Framangreindar breytingar taka gildi frá og með 6. nóvember 2017.

24. október 2017

Viðmiðunarverð í október

Á fundi úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna þann 2. október 2017 var eftirfarandi breyting á viðmiðunarverðum í viðskiptum milli skyldra aðila samþykkt:

Þorskur, slægður  10% hækkun.

Þorskur, óslægður 7% hækkun.

Ýsa, slægð 4% hækkun.

Karfi 7% hækkun

Ufsi, slægður og óslægður 3,2% hækkun.

Verðbreytingin tók gildi 2. otóber