2. september 2020

Skiptaverð lækkar vegna hækkunar olíuverðs

Frá því heimsmarkaðsverð á olíu var sem lægst í vor hefur það aftur hækkað. Skiptaverð til sjómanna hefur því stöðugt lækkað frá því það var hæst í júní síðastliðnum. Skiptaverðið í september er komið í það sem sem það var áður en olíuverð byrjaði að lækka í kjölfar Covid faraldursins.

Sjá nánar í töflu á heimasíðunni undir liðnum "Skiptaverð".

24. júní 2020

Skiptaverð lækkar þann 1. júlí

Vegna hækkandi olíuverðs á heimsmarkaði lækkar skiptaverð til sjómanna þann 1. júlí 2020.

Þegar afli er seldur til vinnslu innanlands verður skiptaverðið 73% af aflaverðmætinu þegar hann er seldur óskyldum aðila en 73,5% þegar hann er seldur skyldum aðila (sjá þó fyrri frétt um ágreining við SFS um þetta).

Skiptaverð á frystiskipunum verður 73,5% af FOB verðmætinu og 68% af CIF vermætinu í júlí. Þegar rækja er fryst um borð verður skiptaverðið í júlí 70,5% af FOB verðmætinu og 65% af CIF verðmætinu.

Sjá má nánari upplýsingar um skiptaverðið í töflu hér á síðunni undir "skiptaverð".

28. maí 2020

Skiptaverð hækkar þann 1. júní

Vegna lækkunar á heimsmarkaðsverði á olíu hækkar skiptaverð til sjómanna þann 1. júní næstkomandi.

Að gefnu tilefni er rétt að geta þess að Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi sendu einhliða yfirlýsingu til samtaka sjómanna þann 6. maí síðastliðinn og telja sig með þeirri yfirlýsingu geta sagt upp ákvæði í grein 1.29.1 í kjarasamningi aðila þar sem segir að skiptaverðið sé 0,5 prósentustigum hærra þegar aflinn er seldur skyldum aðila en þegar hann er seldur óskyldum aðilum. Rök SFS eru að ákvæðið hafi verið tímabundið og því sé hægt að segja því upp. Ákvæðið er þannig: "Á meðan unnið er að bókun um heildarendurskoðun kjarasamnings á gildistíma þessa samnings, skal útgerð sem selur afla til eigin vinnslu innanlands, þ.e.a.s. í viðskiptum milli skyldra aðila, skal skiptaverðmætishlutfall vera að lágmarki vera 70,5%. Aðrar tölur fyrir afla til eigin vinnslu innanlands breytast til samræmis við þetta." Í bókuninni um heildarendurskoðun kjarasamningsins var stefnt að því að ljúka þeirri vinnu fyrir 1. júlí 2019. Það tókst hins vegar ekki að ljúka heildarendurskoðuninni fyrir þessa viðmiðunardagsetningu og er því þeirri vinnu enn ólokið. Þó kjarasamningurinn hafi átt að gilda til 1. desember 2019 er enn ósamið við sjómenn. Hingað til hefur ekki verið ágreiningur um að síðast gildandi samningur gildi þar til nýr hefur verið gerður. Sjómannasamband Íslands hefur mótmælt þessari einhliða yfirlýsingu SFS og telur hana ekki standast þær reglur sem gilda á vinnumarkaði. Sjómannasamband Íslands hefur því sent málið til lögfræðings sambandsins og fer það væntanlega fyrir Félagsdóm fljótlega.

Þrátt fyrir þessa yfirlýsingu SFS frá 6. maí síðastliðnum telur Sjómannasamband Íslands að kjarasamningurinn sé í fullu gildi. Að mati Sjómannasambands Íslands hækkar því skiptaverðið þegar afla er landað til vinnslu innanlands í 77,5% af verðmæti aflans þegar hann er seldur skyldum aðila og í 77% af heildarverðmætinu þegar aflinn er seldur óskyldum aðila. Gildir þetta frá og með 1. júní 2020. Sjómenn á skipum þar sem aflinn er seldur skyldum aðila eru beðnir um að fylgjast vel með uppgjörum sínum fyrir júnímánuð og halda þeim til haga þannig að auðvelt verði að sækja mismuninn (77,5% í stað 77% eins og SFS boðar) á útgerðina ef niðurstaða Félagsdóm verður sambandinu í hag.

Skiptaverð á skipum sem frysta bolfiskafla um borð fer í 75,5% af fob verðmætinu og í 70% af cif verðmætinu ef aflinn er seldur með þeim söluskilmálum. Þegar rækja er fryst um borð verður skiptaverðið 72,5% af fob verðmæti aflans og 67% af cif verðmætinu. Ef fiskiskip selur uppsjávarfisk í erlendri höfn er skiptaverðið 70% af heildarverðmætinu og ef siglt er með botnfisk til sölu erlendis er skiptaverðið 66% af heildarverðmætinu.

Að öðru leyti er vísað til töflu hér á heimasíðunni um skiptaverð einstakra mánaða.

 

27. apríl 2020

Skiptaverð hækkar þann 1. maí 2020

Meðalverð á skráðu gasolíuverði á Rotterdammarkaði hefur lækkað verulega að undanförnu vegna covid-19 faraldursins. Þetta olíuverð er notað sem viðmiðun í kjarasamningi sjómanna til að ákvarða skiptaverð til sjómanna.

Fyrir tímabilið frá og með 21. mars til og með 20. apríl síðastliðinn var meðalverð á olíunni sem notað er til viðmiðunar 262,20 $/tonn og hafði þá lækkað úr 379,96 $/tonn frá síðasta viðmiðunartímabili.

Þetta þýðir að skiptaverð, þegar ísaður afli er seldur skyldum aðila, hækkar úr 70,5% í 75,5% af aflaverðmæti skipsins. Þegar ísaður afli er seldur óskyldum aðila eða á fiskmarkaði hækkar skiptaverðið úr 70% í 75% af aflaverðmætinu (uppboðskostnaður á fiskmörkuðunum dreginn frá áður en skiptaverð er reiknað).

Á frystitogurunum sem selja með fob söluskilmálun hækkar skiptaverðið úr 72% í 74,5% af fob verðmætinu og ef aflinn er seldur með cif söluskilmálum hækkar skiptaverðið úr 66,5% í 69% af cif verðmætinu.

Á skipum sem frysta rækju um borð hækkar skiptaverðið úr 69% í 71,5% af fob verðmætinu  og úr 63,5% í 66% af cif verðmætinu.

Skiptaverð þegar siglt er með uppsjávarfisk á erlendan markað er óbreytt 70% af söluvirði aflans. Þegar siglt er með ferkan fisk á erlendan markað er skiptaverðið einnig óbreytt eða 66% af heildarsöluverðmæti aflans.

Framangreindar breytingar taka gildi frá og með 1. maí næstkomandi. Sjá nánar í töflu hér á heimasíðunni um skiptaverð í einstökum mánuðum. 

24. mars 2020

Lokun skiptiborðs vegna COVID-19

Skiptiborði ASÍ, sem sér um símsvörun fyrir Sjómannasamband Íslands, hefur verið lokað vegna COVID-19 faraldursins.

Hægt er að ná í starfsmenn Sjómannasambands Íslands með því að hringja í bein símanúmer á skrifstofunni eða í gsm símanúmer starfsmanna.

Símarnir eru:

Valmundur Valmundsson, formaður

Beinn sími: 5355 674

GSM: 869 8687

 Hólmgeir Jónsson, framkvæmdastjóri

Beinn sími: 5355 675

GSM: 892 0175

16. mars 2020

Fiskiskip – leiðbeiningar um smitgát og viðbrögð ef grunur er um smit um borð

Einstaklingur í sóttkví má ekki koma um borð

Einstaklingur sem sýnir flensueinkenni er ekki heimilt að koma um borð.

Einstaklingi sem hefur umgengist einstaklinga sem eru með Covid-19 er ekki heimilt að koma um borð enda í sóttkví að skipan Landlæknis.

 

Áður en haldið er úr höfn

Gæta skal að lyfjakistu um borð og hafa samband við trúnaðarlækni eða heilsugæslu um æskilegar lyfjabirgðir.

Hafa hlífðarfatnað (gríma, hanskar, plastsvuntur) til að bregðast við smiti um borð, hreinsiefni og sótthreinsiefni.

Áður en haldið er úr höfn skal skipstjóri/útgerð ræða við áhöfnina um hvers ber að gæta við að verjast smiti (handþvottur, notkun handspritts, aukin þrif og sótthreinsun snertifleta, matsveinn skammti á diska o.s.frv.)

Áhöfnin skal við upphaf veiðiferðar upplýst um viðbragðsáætlun útgerðar ef smit kemur upp um borð. Fyrstu tvær vikur veiðiferðar skipta höfuðmáli.

 

Umgengni um borð

Skipverjar haldi sig eins mikið og mögulegt er út af fyrir sig og virði tveggja metra fjarlægð milli manna ef hægt er, t.d. í borðsal og í stakkageymslum.

Tilmæli verði gefin um að sem fæstir verði í borðsal og öðrum sölum á hverjum tíma. Skipverjum verði skipt í hópa á matartímum og áhöld, stólar, borð o.þ.h. sótthreinsað eftir að hver hópur hefur lokið máltíð. Matsveinn skammti á diska og afhendi hnífapör/leggi á borð.

Skipstjórar og yfirstýrimenn fari sem minnst eða ekki í borðsal og önnur rými skipsins þar sem umferð áhafnar er mikil. Þeim verði færður matur og annar viðurgerningur.

Vélstjóri á vakt verði í vélarrúmi eins og við verður komið. Ef ekki á vakt þá sem mest í klefa sínum. Vélstjórar neyti matar einir ef hægt er.

Munum reglulegan handþvott og sprittun. Spritta alla snertifleti eins og mögulegt er. T.d. eftir kaffipásu í stakkageymslu þar sem skipverjar virða fjarlægðarreglur.

 

Komið til hafnar

Ef skipverji á að fara næsta túr er mælst til að hann sé um borð nema brýna nauðsyn beri til.

Fari skipverji í land milli túra þá skal viðkomandi vera sem minnst á ferli nema brýna nauðsyn beri til.

Löndunargengi fari ekki í önnur rými skips nema þau sem nauðsynleg eru vegna vinnu eða öryggis, til að mynda stakkageymslur, borðsali eða vistarverur skipverja.

Eins eiga þessi tilmæli við um viðgerðarmenn og aðra sem þjónusta skip í höfn. Þeir séu aðeins á þeim svæðum þar sem vinna er nauðsynleg.

Svæði þar sem löndunargengi eða aðrir úr landi sem þjónusta skipið, fara um við vinnu sína verði þrifin og sótthreinsuð að vinnu lokinni áður en skipverjar fara um svæðið.

Þegar skip er í höfn skal vera handspritt við landgang og öllum er skylt að spritta hendur sínar áður er gengið er um borð í skipið.

 

Grunur um smit

Hafið strax samband við Stjórnstöð LHG/112. Látið útgerð/útgerðarstjórn skipsins einnig vita strax.  Skipstjóri ráðfærir sig við LHG/112 og útgerðarstjórn skipsins.   LHG vinnur samkvæmt Leiðbeiningum hafna og skipa og leiðbeinir um sóttvarnahöfn sem skipi er vísað til í samráði vð sóttvarnalækni. LHG tryggir upplýsingamiðlun til hlutaðeigandi hafnar

Skipstjóri ber ábyrgð á öllum aðgerðum og ákvarðanatökum.

Skipstjóri skal setja viðkomandi strax í tímabundna einangrun. Ekki er heimilt að flytja hann á milli klefa, hann skal vera áfram í sínum klefa með aðgengi að snyrtingu og sturtu sem öðrum er ekki heimilt að nota á meðan.

Skipstjóri skal tilgreina einn úr áhöfn sem hefur leyfi til að  umgangast þann sem er í sóttkví og færa honum mat og aðrar nauðsynjar.   Sami aðili skal sjá um hann allan tímann á meðan hann er í sóttkví. Sá aðili skal klæðast viðeigandi hlífðarbúnaði (einnota hanskar, grímur, plastsvuntur). Öðrum er óheimilt að umgangast hann.

Allan búnað sem viðkomandi einstaklingur þarf á að halda í einangrun  skal ekki blanda saman við annan búnað áhafnar. Matarstell, búnaður og föt skulu þvegin sér og skal sá sem tekur við því klæðast  hlífðarbúnaði (einnota hönskum, grímu og plastsvuntu) sem má fara í lokaðan poka að notkun lokinni og í almennt sorp.  Fatnað og áhöld má þvo með heitu vatni og sápu að notkun lokinni.

 

Áður en komið er til hafnar

Undirbúið skipið og þann sem er í sóttkví áður en komið er til hafnar samkvæmt  ráðleggingum frá LHG/112 og sóttvarnalækni.

Mikilvægt er að aðrir úr áhöfn fari ekki frá borði heldur bíði frekari fyrimæla.

 

Eftir að sjúklingur er farinn frá borði

Mikilvægt er að þrífa svæði þar sem sá sem var í sóttkví hefur dvalið. Sjá bls. 6 og 7 í Leiðbeiningum https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2018022020.pdf eða hafið samráð við sóttvarnalækni um hvernig staðið skal að því.

xxx

 

EINUNGIS ER UM LEIÐBEININGAR AÐ RÆÐA OG ÞVÍ ER MIKILVÆGT FYRIR SKIPSTJÓRA OG ÚTGERÐ AÐ FYLGJA FYRIRMÆLUM SÓTTVARNALÆKNIS OG LHG.

Sjá meðfylgjandi hlekki fyrir frekari upplýsingar:

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38919/Lei%C3%B0beiningar-framl%C3%ADnustarfsmenn%2018022020.pdf

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39477/Lei%C3%B0beiningar%20fyrir%20hafnir%20og%20skip.pdf

9. mars 2020

Þríhliða samkomulag um viðbrögð við COVID-19

Ríkisstjórn Íslands, Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands hafa náð þríhliða samkomulagi um aðgerðir til þess að hægja á útbreiðslu COVID-19 veirunnar hér á landi með því að tryggja að einstaklingar geti fylgt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda um að fara í sóttkví án þess að hafa áhyggjur af afkomu sinni.

Aðilar hafa því orðið ásáttir um eftirfarandi:

  1. Samtök atvinnulífsins munu beina þeim tilmælum til atvinnurekenda að laun verði greidd til einstaklinga sem sæta sóttkví að fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda.
  2. Alþýðusamband Íslands mun beina þeim tilmælum til aðildarsamtaka sinna að sjóðfélagar í sjúkrasjóðum þeirra sem sýkjast njóti óskertra greiðslna úr sjóðunum að tæmdum veikindarétti.
  3. Stjórnvöld munu beita sér fyrir að breytingar verði gerðar á lögum um sjúkratryggingar í þá veru að atvinnurekandi, sem greiðir launamanni sem sætt hefur eða mun sæta sóttkví laun, geti krafið sjúkratryggingar um endurgreiðslu kostnaðar að ákveðnu hámarki séu tilteknar aðstæður fyrir hendi eins og til dæmis að launamaður geti ekki sinnt vinnu heiman frá sér. Unnið verði að útfærslu á þeirri aðkomu stjórnvalda og gildistíma og stefnt verði að því að þeirri vinnu verði lokið 13. mars. 

Samkomulagið var undirritað 5. mars 2020

19. febrúar 2020

Félagsdómur, mál nr. 18/2019

Fyrir nokkru kom upp ágreiningur milli Sjómannasambands Íslands annars vegar og Landssambands smábátaeigenda hins vegar um túlkun á d-lið 1. greinar gildandi samnings milli aðila.

Í 2. mgr. d-liðar í 1. gr. samningsins segir: "Ákveði útgerð að ráða vélavörð á bát styttri en 12 metrar að skráningarlengd með beitingarvél og 4 menn í áhöfn skal skiptaprósentan vera 20,36% af heildarverðmæti aflans sem skiptist jafnt milli bátsverja. Til viðbótar greiðir útgerð álag á aflahlut af sínum hlut þannig að skipstjóri hafi 100% álag og vélavörður 50% álag."

Landssamband smábátaeigenda hélt því fram að þessi regla gilti einnig um báta sem væru 12 metrar að skráningarlengd og lengri. Var það rökstutt með því að eftir að samningurinn var gerður varð breyting á lögunum um stjórn fiskveiða á þann veg að stærri bátar en áður gátu fengið veiðileyfi með krókaaflamarki. Taldi Landssamband smábátaeigenda að samningurinn tæki sjálfkrafa breytingum með breytingum á lögunum um stjórn fiskveiða eða lögunum um áhafnir skipa. Þessu mótmælti Sjómannasamband Íslands enda samningurinn sjálfstæð gerð sem breytist ekki nema með samningi milli aðila. Sjómannasambandið vísaði því ágreiningnum í Félagsdóm til að fá úr þessu skorið.

Niðurstaða Félagsdóms er skýr, en í dómsorði segir: "Viðurkennt er að heimild til lækkunar á skiptaprósentu samkvæmt 2. mgr. d-liðar 1. gr. kjarasamnings SSÍ, FFSÍ og VM annars vegar og Landssambands smábátaeigenda hins vegar, um kaup og kjör á smábátum frá 29. ágúst 2012, í 20,36% á bátum með beitingarvél og fjóra menn í áhöfn eigi einungis við um þá báta sem eru styttri en 12 metrar að skráningarlengd þegar ráðinn er sérstakur vélavörður um borð í þá báta af þeirri stærð."

Dóminn má lesa hér.

7. maí 2019

Hækkun kauptryggingar 1. maí 2019

Samkvæmt kjarasamningi milli SSÍ og SFS, sem undirritaður var 18. febrúar 2017, hækkar kauptrygging og mánaðarlaun aðstoðarmanns í eldhúsi á frystitogurum frá og með 1. maí 2019. Samkvæmt samningnum verður kauptrygging háseta  kr. 326.780 á mánuði, kauptrygging matsveins, fyrsta og annars vélstjóra og vélavarðar, bátsmanna og netamanna kr. 408.476 á mánuði og kauptrygging yfirvélstjóra kr. 490.170 á mánuði. Mánaðarkaup aðstoðarmanns í eldhúsi á frystitogurum verður kr. 371.072 frá og með 1. maí. Kaupskráin hefur verið uppfærð í samræmi við þessa breytingu.

Samkvæmt samningnum, gr. 1.44. skulu samningsaðilar endurskoða kauptryggingu og kaupliði samningsins í samræmi við þær hækkanir sem verða á almennum vinnumarkaði á árinu 2019. Samið var á almennum vinnumarkaði um krónutöluhækkun á launum og samkvæmt framangreindu ákvæði ætti því kauptryggingin að hækka til viðbótar í samræmi við þær breytingar sem samið var um á almennum vinnumarkaði. SFS hefur hins vegar hafnað að virða þetta ákvæði kjarasamningsins og verður því sú hækkun að bíða þar til fenginn er úrskurðu dómstóla í málinu.

2. desember 2018

31. þing SSÍ

31. þingi Sjómannasambands Íslands var frestað um óákveðinn tíma þann 12. október síðastliðinn vegna óvissu um framtíð sambandsins. Þrjú sjómannafélög innan SSÍ voru í viðræðum um sameiningu við tvö félög sjómanna sem standa utan SSÍ. Fyrir lá að ef af sameiningu þessara fimm sjómannafélaga hefði orðið yrði hið sameinaða félag ekki innan Sjómannasambands Íslands. Afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir næstu tvö ár og stjórnarkjöri fyrir sambandið var því frestað um óákveðinn tíma vegna óvissu um framtíð sambandsins.  Fljótlega í framhaldi af frestun þingsins þann 12. október síðastliðinn var sameiningaviðræðum þessara fimm sjómannafélaga hætt og óvissu um framtíð SSÍ þar með eytt.

Boðað var til framhaldsþings þann 30. nóvember síðastliðin til að ljúka þingstörfum 31. þings sambandsins. Á framhaldsþinginu var kosin ný stjórn til næstu tveggja ára. Í sambandsstjórn SSÍ eiga sæti 17 fulltrúar frá aðildarfélögum innan SSÍ og 8 fulltrúar til vara. Nokkrar breytingar urðu á stjórninni. Í fyrsta lagi þurfti að fylla í sæti þeirra fulltrúa sem hurfu úr stjórninni fyrir um ári þegar Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur yfirgaf sambandið, en þeir áttu 3 menn í sambandsstjórninni og 1 varamann. Í öðru lagi gaf Konráð Alfreðsson sem var varaformaður SSÍ ekki kost á sér áfram til setu í stjórn sambandsins. Konráð kom inn í sambandsstjórn SSÍ á 17. þingi sambandsins þann 16. nóvember 1990, kom inn í framkvæmdastjórn á 18. þingi sambandsins þann 30. október 1992 og varð varaformaður sambandsins á 19. þingi sambandsins þann 4. nóvember 1994. Konráð hefur verið varaformaður sambandsins síðan þar til hann gaf ekki kost á sér áfram á síðasta þingi þann 30. nóvember 2018. Sjómannasamband Íslands þakkar Konráði störf hans hjá sambandinu í þágu sjómanna. Nýr varaformaður var kosinn Ægir Ólafsson frá Sjómannafélagi Ólafsfjarðar.

Nýja stjórn sambandsins, bæði sambandsstjórnina og hverjir eiga sæti í framkvæmdastjórn, má sjá hér á heimasíðunni undir stjórn.